Examen opleiding schermleraar

Onze trainers Danny en Nico zijn nu al bijna twee jaar bezig met de opleiding tot schermleraar niveau 3. Na twee jaar hard werken was op zaterdag 29 juni het examen voor beiden. Het examen begon al vroeg om 9:00 met een theorie-examen van een uur over de reglementen en de terminologie binnen het schermen. Daarna moesten Danny en Nico bijna 6 uur wachten om als laatste twee deelnemers een praktijkexamen af te leggen. Dit praktijkexamen bestond uit het geven van een les van 20 minuten aan een zelf meegenomen leerling, terwijl de examencommissie hen beoordeelde. In dit geval was Béla mee als leerling voor de individuele lessen van Danny en Nico.

Na het theorie-examen hadden Danny en Nico het gevoel dat ze dat voldoende gemaakt hadden en beiden voelden zich heel goed bij de les die zij hadden laten zien voor de examencommissie. Helaas moesten Danny en Nico nu een paar dagen wachten op de officiële uitslag van het examen, vooral doordat het theorie-examen ook nog nagekeken moest worden. Gisteravond kregen zij beiden te horen dat zij zowel het theorie- als het praktijkexamen met zeer goed gevolg hadden afgelegd. Don Quichote heeft nu dus vier volledig gediplomeerde schermleraren! Gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma’s!


Vind ons op social media: